Menu Sluiten

Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

Tijdens het schooljaar :
Elke schooldag, tijdens de schooluren (van 9u00 – 12u00 en van 13u00 en16u00) of maak een afspraak met de directie.

Jean-Claude Van Loosveldt
056/71 92 22 of 0497/32 42 49

directie@tergavers.be

Tijdens de grote vakantie :
Van 01 juli tot en met 05 juli
Van 16 augustus tot en met 31 augustus

Elke werkdag van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
Op woensdag van 09u00 tot 12u00 
(of op afspraak)

Meer info over het inschrijvingen in onze school

1. Capaciteitsbepaling :
Er wordt geen capaciteit bepaald voor onze school.

2. Inschrijvingen schooljaar 2024-2025:
De inschrijvingen starten op 01/09/2022.

3. Weigeren :
Een school MOET een leerling weigeren:
• als de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet (op het moment van de instap);
• als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen;
• als de capaciteit is bereikt

Een school in het basisonderwijs KAN (maar moet niet) daarnaast een leerling enkel nog weigeren op basis van volgende gronden:
• als de leerling omwille van tucht uitgesloten is geweest in die school (in de loop van het voorvoorgaand, het voorgaand of het lopend schooljaar);
• als de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en na afweging de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn.

Wat als ouders het niet eens zijn met de weigering?
De ouder kan bemiddeling vragen. De procedure hiervoor staat op de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Bij weigering omwille van draagkracht wordt de bemiddeling automatisch opgestart. Ouders kunnen tegen een niet-gerealiseerde inschrijving ook een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

• Welke documenten brengt u mee bij inschrijving?
 de ISI+kaart of kidsID van het kind indien in uw bezit
 een bewijs dat je een schooltoelage krijgt voor het kind of voor een broer of zus (brief of rekeninguittreksel)
 eventuele andere relevante documenten
 vaccinatieboekje

U kan steeds een afspraak maken om in te schrijven.

GO! basisschool Ter Gavers
Arendsstraat 62b
8530 Harelbeke
056/71.92.22
directie@tergavers.be