Menu Sluiten

Onze troeven

 • Groen schooldomein, met speelweiden, schooltuin, boomgaard, dierenpark en kleuterspeelpeintje.
 • Speciale leerkrachten voor godsdiensten en zedenleer, een garantie voor respect voor iedereen
 • Een speciale leerkracht lichamelijke opvoeding: een ernstige aanpak van de lichamelijke ontwikkeling
 • Onze school neemt deel aan talrijke eendaagse buitenschoolse activiteiten.
 • We organiseren ook verschillende meerdaagse buitenschoolse activiteiten, zoals :
  • natuur- of sportklassen (1ste en de leerjaar)
  • zeeklassen (3de en 4de leerjaar) om de 2 jaar
  • STEM- of sportklassen (5de en 6de leerjaar)
 • Klasdoorbrekend niveaulezen in alle lagere klassen
 • Ervaren schoolteam
 • Eigen leerlingenvervoer met minibussen
 • Kleuterspeelplein
 • Eén of meerdere computers in elke klas

Een dag in onze kleuterschool is een rijke dag!

Deze begint met een knus gesprekje waarin de kinderen hun gedachten en gevoelens van de voorbije dagen kwijt kunnen, want je behoorlijk uiten is een vereiste voor later. Samen met de juf verkennen de kleuters de omgeving, ze maken ‘echte’ uitstapjes, ze vinden allerlei activiteiten uit! Dat alles gebeurt in een geschikt, kindvriendelijk, hartelijk kader, met een verscheidenheid aan speelgoed dat hun ontwikkeling stimuleert. Zo wordt hun waarneming scherper en bewuster, worden hun vingertjes handiger bij allerlei knutselwerk, spel met klei, verf, papier, … .

Gym en zwemuurtjes bij de oudsten en eenvoudige lichaamsoefeningen bij de jongsten zorgen voor een betere bewustwording van het eigen lichaam. Dansen, zingen, orkestje spelen zijn activiteiten die sluimerende talenten weten op te wekken. Deze ontluikende talenten tonen ze jaarlijks op ons schoolfeest. En om een rijke dag af te ronden, kunnen ze heerlijk naar verhaaltjes luisteren, kijken naar de poppenkast, met een sprookjesfilm meeleven of allerlei over de natuur en de dieren te weten te komen. Spelenderwijs leren de kleuters al de dingen die nodig zijn om te leren schrijven en rekenen, als voorbereiding op de lagere school.

 • Het meubilair is aangepast aan de leeftijd van de kinderen, o.a. de hoogte, waardoor een gepaste houding voor de rug wordt verkregen.
 • Bij regenweer spelen de kleuters in overdekte speelzalen, bij mooi weer kunnen ze naar hartenlust ravotten op de speelplaats of op het vele groen dat de school kan aanbieden.
 • We beschikken eveneens over een pedagogisch verantwoord kleuterspeelplein.
 • Teneinde de kleuters goede eetgewoontes aan te leren en hen ook rustig te laten eten, voorzien we in een afzonderlijke kleuterrefter. Steun van onderhoudspersoneel, kinderverzorgster, kleuterleidster en de oudste leerlingen uit het 6de leerjaar zorgen voor de nodige aandacht voor uw kleuter.
 • Kleuterturnen voor alle kleuters wordt gegeven door de turnleerkracht.
 • Integratie in 3de kleuterklas-lagere afdeling: vanaf april-mei spelen de kleuters op de speelplaats van de lagere afdeling.
 • Zweminitiatie voor kleuters uit de derde kleuterklas (1x om de 2 weken). Deze wordt gegeven door onze turnleerkracht.

Lagere afdeling

 • Respect voor andere mensen. Eén van de belangrijkste opdrachten van het onderwijs is de vorming van jonge mensen die zich actief inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Met klasgenootjes leren samenwerken en elkaar waarderen is natuurlijk al een flinke stap in de goede richting, maar in onze school gaan we nog wat verder en geven we de aanzet tot sociale bewogenheid en een gezond rechtvaardigheidsgevoel.
 • Streven naar actieve verdraagzaamheid. Onze school staat open voor iedereen, jongens en meisjes, zonder onderscheid. Bovendien is ons Gemeenschapsonderwijs neutraal en pluralistisch. Godsdienst, levensbeschouwing, ras, sociale klassen en politieke kleur geven geen aanleiding tot maken van onderscheid. De ervaring leert immers dat dit de snelste weg is naar wederzijds begrip en naar waardering van andere meningen, ideeën, zeden en culturen.
 • Ieder kind verdient evenveel aandacht. Elk kind is een uniek individu en heeft zo zijn eigen unieke talenten. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om die gaven te ontdekken en te stimuleren, altijd met aandacht voor de totale persoonlijkheid. Door de kinderen te begeleiden in de richting die het best beantwoordt aan hun capaciteiten, neemt hun zelfvertrouwen toe. Ze leren hun eigen mogelijkheden kennen. Ze voelen zich goed in hun vel.

Vanzelfsprekend is er in onze basisschool heel wat ruimte voor sport en ontspanning, voor creativiteit, cultuur en algemene vorming, o.a.:

 • deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten
 • bezoek aan tentoonstellingen
 • regelmatig bezoek aan stadsbibliotheek
 • elk schooljaar woont elke klas een toneelvoorstelling bij in CC ’t Spoor

Respect voor de natuur. Onze basisschool leert de leerlingen het afval selectief behandelen.

Selectieve ophaling van batterijen en cartridges.