Menu Sluiten

Structuur

GO! van de Vlaamse Gemeenschap

In het GO! van de Vlaamse Gemeenschap zijn er twee soorten van bestuursorganen:

  1. De Centrale Raad is bevoegd voor het algemeen beleid en bestuur en zetelt in Brussel.
  2. Raad van bestuur Scholengroep is belast met het beleid en het bestuur in de instellingen.

Onze school Ter Gavers behoort tot de Scholengroep Mandel en Leie.

School Ter Gavers

Samenstelling Schoolraad

Rechtstreeks verkozen door en uit de ouders Miloudi El Hajjaji(voorzitter)
Ahmed Attiaoui
M’Bark Abdoudrar
Rechtstreeks verkozen door en uit het personeelCaroline Basijn
Connie Destoop
Vicky Beggia
Gecoöpteerden uit de SEC-milieusKris Coudenys
Stany Criel
DirecteurVan Loosveldt Jean-Claude

We hebben een hardwerkende schoolraad die zorgt dat het beleid aangepast is aan de noden van het kind, de ouders en de huidige maatschappij.

Oudercomité

Voorzitter: Kris Coudenys
Penningmeester: Kris Coudenys

Er is een actief oudercomité dat borg staat voor:

  • inrichten van informatieve activiteiten
  • meewerken aan de schoolse activiteiten
  • stimuleren van de wisselwerking school – personeel
  • meewerken in het socio culturele veld van de stad
  • wekelijks dansuurtje voor de leerlingen

Vriendenkring

Voorzitter: Willy Vandemeulebroucke
Ondervoorzitter: Dirk Opbrouck
Secretaris: Ronny Tanghe
Penningmeester: Jean Laus

Er is een stevige vriendenkring die zich ten volle achter de school schaart.